Wikia


Visioenen of voorgevoelens is één van de drie originele Warren-krachten, samen met telekinese en moleculaire immobilisatie. Het is de eerste kracht van Phoebe Halliwell. Met deze kracht kan men in de vorm van visioenen in het heden, het verleden of de toekomst zien. De kracht is zeer gewild, omdat het heksen helpt om gevaarlijke situaties te vermijden.

Visioenen ontvangenEdit

In het begin ontvangen gebruikers van deze kracht onverwacht visioenen wanneer ze personen of objecten aanraken. Als de kracht groeit, krijgt gebruiker visioenen uit het niets of kan hij door wilskracht in de toekomst kijken.

Een visioen oproepenEdit

Gebruiker kunnen zichzelf trainen om een visioen op te roepen. Ongeveer een jaar nadat Phoebe deze kracht ontving, slaagde ze erin dit te doen. Dit heeft ze verschillende keren gedaan in de loop van de serie.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Around Wikia's network

Random Wiki